Leasing som finansiering

17. december 2019

Leasing som finansiering

Det er fortsat populært at lease – og det kan være alt fra rullende materiel til maskiner og ejendomme mv.

Hvorfor vælge at lease?
Leasing har den fordel, at det frigiver likviditet i virksomheden, der veksles til en månedlig ydelse i leasingperioden, men det er vigtigt at vurdere, om den samlede leasingpris er attraktiv.

Forhold du bør tage hensyn til
Da leasinggiveren skal tjene på leasingkontrakten, er den samlede finansieringsomkostning typisk højere, end hvis du selv stod for finansieringen. Leasinggiveren har dog ofte adgang til kapital til en lavere pris end almindelige virksomheder og kan ofte også opnå en lavere kostpris på aktivet. Dette ses særligt ved biler, varebiler mv. Kombinationen af disse to forhold vil som regel mere end opveje effekten af leasinggiverens indtjening på aftalen.

Leasingtagerens rettigheder og forpligtelser ved leasingperiodens udløb
Selvom ydelsen i leasingkontraktens løbetid kan virke attraktiv, kan det modsatte også være tilfældet, når du tager rettigheder og forpligtelser ved leasingperiodens udløb med i betragtning. Skal virksomheden efter leasingperiodens udløb levere udstyret tilbage til leasinggiveren, vil der ofte være krav til vedligeholdelse og stand mv. af det leasede aktiv. Når den samlede leasingomkostning vurderes, skal der i mange situationer tages højde for omkostninger ved tilbageleveringen til udbedring af skader og manglende service. Denne form for leasing vil oftest være operationel leasing, hvor den løbende leasingydelse omkostningsføres i resultatopgørelsen.

Virksomhedens rettigheder og forpligtigelser ved leasingperiodens udløb
Har virksomheden derimod en forpligtelse til enten at overtage eller anvise en køber til det leasede aktiv efter kontraktens udløb, er det væsentligt at vurdere, om der i leasingydelsen er indlagt en passende afskrivning på aktivet, så restværdien på aktivet ikke er for høj ved leasingkontraktens udløb. Restværdien skal derfor indgå, i vurderingen af om leasingkontrakten er attraktiv. Denne form for leasing vil oftest være finansiel leasing, hvor de større virksomheder (regnskabsklasse C) skal indregne leasingaktivet og -forpligtelsen som henholdsvis et anlægsaktiv og en gæld, mens mindre og mellemstore virksomheder (regnskabsklasse B) typisk kan nøjes med at omkostningsføre den løbende leasingydelse i resultatopgørelsen.

Leasingkontraktens løbetid
Afhængig af aktivtypen kan det være væsentligt også at tage højde for leasingkontraktens løbetid. Er den kort i forhold til aktivets leve- og brugstid, hvis aktivet var ejet, og vil det være omkostningsfuldt at udskifte aktivet, er det vigtigt, at der er sammenhæng mellem aktivets levetid og leasingkontraktens løbetid, tillagt en eventuel restværdi.

Hvorfor undersøge leasingtilbuddet?
Når der tages hensyn til ovenstående forhold, kan leasingkontrakten, der umiddelbart virker attraktiv i forhold til f.eks. ydelse, vise sig at være det modsatte. Det er derfor vigtigt at undersøge leasingtilbuddet grundigt, herunder tage ovenstående forhold i betragtning, for at kunne få det fulde overblik, inden der træffes en beslutning om valg af finansiering.

Kontakt Roesgaard for en drøftelse af dit valg af finansieringsform og hør om leasing er attraktivt for din virksomhed.

Skrevet af:

Michael Mortensen

Michael Mortensen

Partner, statsaut. revisor

42 14 74 36  ·  mmo@roesgaard.dk