Lønkompensationspakken forbedres

31. marts 2020

Lønkompensationspakken forbedres

Det er nu aftalt at forbedre trepartsaftalen om midlertidig lønkompensation til fyringstruede lønmodtagere, der hjemsendes under corona-krisen. Med den nye aftale øges det maksimale støtteniveau til 30.000 kr. pr. måned for hver hjemsendt medarbejder.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at styrke sikkerhedsnettet under lønmodtagerne i den økonomiske krise, som nedlukningen, pga. COVID-19, har medført.

Mere end 11.000 virksomheder har allerede søgt lønkompensation, men den nye aftale skal sikre, at endnu flere virksomheder gør brug af ordningen, så flere lønmodtagere kan beholde deres job.

Hvordan ser lønkompensationspakken ud nu?

  1. Det maksimale støtteniveau øges til 30.000 kr. pr. måned pr. medarbejder.
  2. Det maksimale støtteniveau hæves for både funktionærer og ikke-funktionærer fra henholdsvis 23.000 kr. og 26.000 kr. pr. måned.
  3. Inden for 30.000 kr.s-grænsen vil staten fortsat finansiere 75 % af lønnen for funktionærer og 90 % af lønnen til ikke-funktionærer.
  4. Den styrkede kompensationsordning vil gælde for hele støtteperioden fra 9. marts til 9. juni 2020 og har dermed tilbagevirkende kraft. Virksomheder der allerede har søgt lønkompensation er dermed også omfattet af det højere støtteniveau.

De øvrige krav til lønkompensationen er fortsat gældende og er nærmere beskrevet her.

Har du spørgsmål til lønkompensationsordningen eller de andre støtteordninger, der er indført for at afbøde konsekvenserne af corona-krisen, er du altid velkommen til at kontakte os på corona@roesgaard.dk.