Lovændring betyder lavere elregninger fra den 1. juli 2022

29. juni 2022

Lovændring betyder lavere elregninger fra den 1. juli 2022

Folketinget har vedtaget en lovændring, der betyder, at elafgiften nedsættes med 14 øre pr. kWh fra den 1. juli 2022. Ændringen får betydning for private husholdninger samt liberale erhverv og virksomheder uden fuldt fradrag for moms.

Baggrund for ændringen

Baggrunden for lovændringen er at øge elektrificeringen i Danmark, hvor husholdninger får større incitament til f.eks. at installere en ladestander eller en varmepumpe som supplerende opvarmning.

Nedsættelse af elafgiften

Med virkning fra den 1. juli 2022 nedsættes elafgiften med 14 øre pr. kWh, og der sker yderligere nedsættelse frem mod 2030. Elafgiften udgør 90,3 øre pr. kWh frem til 30. juni 2022 og nedsættes til 76,3 øre pr. kWh fra den 1. juli 2022. Fra 2030 vil elafgiften udgøre 62,9 øre pr. kWh.

Nedsættelsen har ingen betydning for de fleste momsregistrerede virksomheder, da disse som udgangspunkt får godtgjort elafgiften via momsangivelse (med undtagelse af 0,4 øre pr. kWh som er EU's minimumsafgift).

Virksomheder der ikke har fradrag for momsen, eller alene har delvis fradragsret, vil opnå en besparelse på elregningen svarende til afgiftsnedsættelsen på den andel af afgiften, der kan henføres til ikke-momspligtige aktiviteter.

Liberale erhverv, f.eks. advokater, revisorer, arkitekter og ingeniører, opnår også en besparelse frem mod 1. januar 2023, hvor de bliver omfattet af samme regler som øvrige momsregistrerede virksomheder.

Andre ændringer

Udover nedsættelse af elafgiften indeholder lovændringen også afskaffelse af den grønne check for ikke-pensionister fra 1. januar 2023 og en halvering af den grønne check for indkomståret 2022, hvilket svarer til en afskaffelse pr. 1. juli 2022. Den supplerende grønne check for børn fastholdes og forhøjes.

Skrevet af:

Tina Kranker

Tina Kranker

Momskonsulent

22 42 40 00  ·  tkk@roesgaard.dk