Medarbejdere og persondata efter Brexit

3. marts 2021

Medarbejdere og persondata efter Brexit

Med Brexit er det slut med den frie bevægelighed for arbejdskraft mellem Danmark og Storbritannien, ligesom der kan komme nye vilkår for udveksling af persondata.

Inden for EU’s indre marked er der fri bevægelighed for arbejdskraft, varer, tjenesteydelser og kapital, ligesom der er fri etableringsret på tværs af landegrænserne. Med Brexit gælder disse rettigheder ikke længere i forhold til Storbritannien, og du skal derfor være opmærksom, hvis din virksomhed vil ansætte medarbejdere fra Storbritannien. Der kan også være nye regler på vej om udveksling af persondata over Den Engelske Kanal.
 

Britiske medarbejdere i danske virksomheder

Medarbejdere, som er britiske statsborgere, bliver betragtet som arbejdskraft fra lande uden for EU. De er således ikke omfattet af den frie bevægelighed inden for EU og skal have opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Danmark. Britiske statsborgere, som ved udgangen af 2020 var beskæftiget i danske virksomheder, skal derfor ansøge om ny opholds- og arbejdstilladelse, hvis de fortsat ønsker at arbejde/opholde sig i Danmark. Den nye ansøgning skal indgives inden udgangen af 2021. Det er uden betydning, om medarbejderne har tidsubegrænset opholdsret i Danmark.

Danske virksomheder skal være særligt opmærksomme på dette, da det er arbejdsgivers ansvar, at medarbejderne har de rette opholds- og arbejdstilladelser. Handler arbejdsgiveren i strid med tilladelserne, kan det straffes med bøde eller fængsel.

Kravet om ansøgning om arbejdstilladelse gælder også for grænsearbejdere, der arbejder i Danmark, men uden at være bosat her i landet.

 

Udveksling af personoplysninger

Overførsler af personoplysninger fra EU til Storbritannien kan fortsætte uændret fra 1. januar 2021 og seks måneder frem. I denne periode sidestilles Storbritannien således med et EU-/EØS-land.

Det er endnu uvist, hvordan situationen bliver efter 6-måneders perioden.

Det er muligt, at Storbritannien godkendes af EU-Kommissionen som et sikkert tredjeland, sådan at du fortsat kan overføre personoplysninger til Storbritannien.

Sker dette ikke, bliver Storbritannien betragtet som et usikkert tredjeland fra den 1. juli 2021. Overførsel af personoplysninger skal således ske på baggrund af et overførselsgrundlag, og du skal sikre, at de personoplysninger, der overføres til Storbritannien, har den rette persondatabeskyttelse.

Skrevet af:

Frederikke Schlitterlau

Frederikke Schlitterlau

Cand. Merc. Jur.

23 45 00 14  ·  fs@roesgaard.dk