Muligheden for at anvende nedsatte bo- og gaveafgifter ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder er nu en realitet

3. januar 2018

Muligheden for at anvende nedsatte bo- og gaveafgifter ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder er nu en realitet

Efter flere års tilløb fik regeringen i 2017 vedtaget en mulighed for at anvende nedsatte bo- og gaveafgifter. Dette vil lette afgiftsbetalingen ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder fremadrettet.

Som udgangspunkt er bo- og gaveafgiften fortsat 15%, men nu er det ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder muligt at anvende følgende nedsatte bo- og gaveafgiftssatser:

 

2018

2019

2020

Bo- og gaveafgiftssats

7%

6%

5%

 

Da bo- og gaveafgiftssatsen således er reduceret til 7% i 2018, er der nu åbnet et vindue for eventuelt at foretage et generationsskifte af erhvervsvirksomhed lidt billigere, indtil reglerne senere ændres, hvilket typisk sker i forlængelse af et regeringsskifte.

Betingelserne for at anvende de nedsatte bo- og gaveafgiftssatser er i øvrigt:

  • at betingelserne for overdragelse med skattemæssig succession (dvs. uden skat) er opfyldt.
  • at overdrageren har ejet virksomheden i mindst et år forud for overdragelsen, og at erhververen har ejet virksomheden i mindst tre år efter overdragelsen.
  • at overdrageren eller dennes nærtstående har deltaget aktivt i virksomheden.

Man skal dog være opmærksom på, at betalingstidspunktet ved anvendelse af de nedsatte bo- og gaveafgifter i praksis fremrykkes væsentligt. Men har du en erhvervsvirksomhed med overskudslikviditet, der kan udloddes som udbytte, har du og din familie mulighed for at få lettet afgiftsbetalingen. 

Ring til Roesgaard for at høre, om din virksomhed vil kunne overdrages med skattemæssig succession med mulighed for at anvende de nedsatte bo- og gaveafgiftssatser.