Nu nemmere at omregistrere et IVS til et ApS

26. februar 2021

Nu nemmere at omregistrere et IVS til et ApS

Fra den 26. februar 2021 er det nemmere at omregistrere iværksætterselskaber til anpartsselskaber. Fristen for omregistrering er udskudt til den 15. oktober 2021, hvorefter iværksætterselskaber vil blive tvangsopløst.

Erhvervsstyrelsen har netop udsendt en bekendtgørelse, som sætter de nye regler om omregistrering af et iværksætterselskab (IVS) til et anpartsselskab (ApS) i kraft fra den 26. februar 2021. Det er derfor nu både nemmere og billigere at omregistrere et IVS til et ApS.

 

Krav om omregistrering

Folketinget vedtog i 2019 at afskaffe IVS’er som selskabsform, og alle IVS’er skal derfor omregistreres til ApS’er.

For at omregistrere et IVS til et ApS har det hidtil været et krav, at IVS’et havde en egenkapital på mindst 40.000 kr., svarende til minimumskapitalkravet for et ApS. Desuden skulle egenkapitalen dokumenteres ved en vurderingsmandserklæring fra en revisor eller ved en ledelseserklæring på baggrund af en revideret årsrapport uden forbehold.

COVID-19 har imidlertid medført, at flere ellers sunde IVS’er ikke kunne leve op til disse krav, og Folketinget har derfor nu lempet reglerne for omregistrering.

 

De nye regler

De nye regler gør det muligt at omregistrere et IVS til et ApS efter indbetaling af differencen mellem selskabets registrerede selskabskapital og minimumskapitalkravet for ApS’er på 40.000 kr.

Et IVS med en selskabskapital på eksempelvis 1 kr. skal således forhøje selskabskapitalen med minimum 39.999 kr.

Der stilles ikke længere krav til egenkapitalen, og det er dermed muligt at gennemføre omregistreringen, selvom selskabets egenkapital efter indbetaling af restkapitalen er mindre end 40.000 kr.

Kapitalforhøjelsen skal foretages i overensstemmelse med selskabslovens regler og dokumenteres i et generalforsamlingsreferat og selskabets vedtægter, ligesom der skal ske anmeldelse til Erhvervsstyrelsen.

Det er også muligt at forhøje kapitalen ved indskud af andre værdier end kontanter. I så fald skal der dog udarbejdes en vurderingsberetning til dokumentation af værdien af de indskudte aktiver.

 

Fristen er udskudt

Ud over at lempe kravene til omregistrering af IVS’er, har Folketinget også besluttet af udskyde fristen for omregistrering fra 15. april 2021 til 15. oktober 2021.

Erhvervsstyrelsen er bemyndiget til at anmode skifteretten om at tvangsopløse IVS’er, som ikke omregistreres til ApS’er.

Ikrafttrædelsen af de nye lempeligere regler er imødeset af mange, som ønsker at omregistrere deres IVS. Ønsker du også at omdanne dit IVS, er du velkommen til at kontakte os.

Skrevet af: