Nu udvides de netop genindførte kompensationsordninger

20. december 2021

 Nu udvides de netop genindførte kompensationsordninger

Folketinget har, med virkning fra den 19. december 2021, indført yderligere restriktioner for kultur- og erhvervslivet. En række kompensationsordninger blev for nylig genindført med henblik på at afbøde de økonomiske konsekvenser for de ramte virksomheder. Folketinget er nu enige om at udvide kompensationsordningerne som følge af de nye restriktioner.

Regeringen og et flertal i Folketinget er blevet enige om at udvide de nyligt genindførte kompensationsordninger for virksomheder og kulturinstitutioner, som er ramt af de restriktioner, der er blevet indført for at nedbringe smitten med covid-19.

Kompensation ved frivillig lukning

Udvidelsen af kompensationsordningerne indebærer, at virksomheder, som er ramt af restriktionerne, kan vælge midlertidigt at lukke ned frivilligt og få dækket op til 90 % af virksomhedens faste omkostninger og omsætningstab som selvstændig (op til det indførte loft) samt benytte lønkompensationsordningen for hjemsendte medarbejdere.

Ordningen indføres med henblik på at beskytte de virksomheder, som ikke tvangslukkes, som følge af de indførte restriktioner, men som ikke kan drive en rentabel forretning i perioden, pga. begrænsninger på dele af deres åbningstid, mulighed for salg af alkohol eller arealkrav.

Udvidelse af pulje for kasserede letfordærvelige varer

Herudover udvides puljen for kasserede letfordærvelige varer, så virksomheder og leverandører, der pga. restriktioner brænder inde med letfordærvelige varer i perioden den 10. december til den 19. december 2021, kan få hjælp.

Puljen for kasserede varer omfatter virksomheder, registreret i CVR senest den 7. december 2021, som er leverandører til aflyste julefrokoster, private fester og sociale begivenheder mv. for mere end 50 deltagere, som skulle være afholdt uden for private hjem, f.eks. i restauranter, festlokaler og lignende.

Den enkelte virksomhed kan maksimalt modtage et kompensationsbeløb på 40.000 kr. for kasserede varer.

Decemberpulje

Som noget nyt etableres desuden en ”Decemberpulje”, hvor virksomheder kan søge om kompensation på op til 150.000 kr. for sæsonbetonede omkostninger, f.eks. julepynt eller anden udsmykning, og 250.000 kr. for sæsonbetonede letfordærvelige fødevarer.

For at få andel i puljen skal virksomheden kunne dokumentere, at der er tale om sæsonbetonede omkostninger, der ikke kan genanvendes ved næste sæson.

Skrevet af:

Jens Amstrup Møller

Jens Amstrup Møller

Jurist

40 14 34 81  ·  jam@roesgaard.dk