Ny momslåneordning for små og mellemstore virksomheder og udvidelse af A-skattelåneordningen

24. februar 2021

Ny momslåneordning for små og mellemstore virksomheder og udvidelse af A-skattelåneordningen

COVID-19-nedlukningen af samfundet bevirker, at mange virksomheder ikke har likviditet til at betale deres faste udgifter. Folketinget har derfor netop vedtaget en ny momslåneordning for små og mellemstore virksomheder samt en udvidelse af den gældende A-skattelåneordning.

Folketinget har vedtaget en ny momslåneordning for små og mellemstore virksomheder og en udvidelse af A-skattelåneordningen for at sikre, at danske virksomheder kan klare sig igennem corona-krisen.

Særligt restaurationsbranchen, rejsebureauer, hoteller, butikker og frisører er ramt på deres omsætning som følge af nedlukningen og har derfor ikke tilstrækkelig likviditet til at kunne betale de faste udgifter.

Lovændringen indeholder følgende likviditetstiltag:

  1. A-skattelåneordningen udvides til også at omfatte betalinger af A-skat og AM-bidrag i februar og marts. Samtidig får også store virksomheder mulighed for at anmode om lån efter den udvidede ordning.
  2. Den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 udskydes med 4 ½ måned for alle virksomheder.
  3. Der indføres en ny momslåneordning for små og mellemstore virksomheder for den udskudte og ordinære moms, der skal angives og betales den 1. marts 2021.
     

Udvidelse af A-skattelåneordningen

Folketinget vedtog i januar en ordning, som giver små og mellemstore virksomheder mulighed for rentefrit at låne et beløb svarende til den A-skat og det AM-bidrag, som virksomhederne har afregnet den 18. og 29. januar 2021 som henholdsvis ordinær og udskudt momsindbetaling.

Virksomheder kan også bede Skatteforvaltningen om at få udbetalt et beløb, svarende til det beløb, der rettidigt er indberettet, som indeholdt A-skat og AM-bidrag for afregningsperioderne august og december 2020. Udbetalingen sker som et rentefrit lån med en tilbagebetalingsfrist pr. 1. november 2021.

Da virksomhedernes likviditet ikke forventes at blive forbedret inden for de kommende måneder, er det nu vedtaget at udvide den allerede indførte A-skattelåneordning, så den også omfatter betalinger af A-skat og AM-bidrag i februar og marts 2021. Desuden udvides ordningen til også at omfatte store selskaber, så alle danske virksomheder nu kan ansøge om tilbagebetaling af A-skat og AM-bidrag betalt i februar og marts 2021 som et rentefrit lån. Lånenes størrelse baseres på indberetningen af A-skat og AM-bidrag for februar og marts 2021.

A-skattelån vedrørende februar-betalingen i 2021 skal tilbagebetales den 1. april 2022, og A-skattelån vedrørende marts-betalingen i 2021 skal tilbagebetales den 1. juni 2022.

Der kan ansøges om A-skattelån for februar-betalingen i perioden fra 8. marts 2021 til og med den 8. april 2021. Ansøgning om A-skattelån for marts-betalingen kan ske i perioden fra 9. april 2021 til og med den 7. maj 2021.

Udover låneordningerne har Folketinget besluttet, at den ordinære betalingsfrist i maj 2021 for A-skat og AM-bidrag udskydes for alle danske virksomheder med 4 ½ måned.
 

Ny momslåneordning for små og mellemstore virksomheder

For at styrke likviditeten hos små og mellemstore virksomheder har Folketinget også vedtaget en ny momslåneordning, hvorefter små og mellemstore virksomheder får mulighed for rentefrit at låne et beløb svarende til den moms, der skal angives og betales pr. 1. marts 2021.

Den foreslåede momslåneordning omfatter den udskudte og den ordinære moms, der skal angives og betales den 1. marts 2021.

Momslånet vil senest skulle tilbagebetales 1. februar 2022.

Der kan ansøges om rentefrit momslån i perioden fra 17. marts 2021 til og med den 14. april 2021.

For både A-skattelåneordningen og momslåneordningen gør det sig gældende, at der først kan ansøges om lånene efter betalingsfristerne. Låneordningerne vil dog fungere som en udskydelse af betalingsfristen for de virksomheder, som anmoder om det.

I praksis betyder det, at virksomheder, som har indbetalt A-skat, AM-bidrag eller moms for de pågældende perioder, vil få udbetalt et beløb som et rentefrit lån, mens virksomheder som rettidigt har angivet A-skat, AM-bidrag eller moms, men som endnu ikke har indbetalt dette, vil få en rentefri henstand.

Virksomheder, som ikke har mulighed for at indbetale A-skat, AM-bidrag eller moms rettidigt, vil dog i en kort periode – fra den dag hvor betalingsfristen er indtrådt, og indtil lånet ydes – skulle betale renter af de manglende betalinger.

Visse virksomheder vil ikke være omfattet af låneordningerne. Det gælder eksempelvis virksomheder under konkurs, rekonstruktion, tvangsopløsning og likvidation. Der vil desuden kunne ske modregning, hvis virksomheden allerede er i restance til myndighederne.

Er du i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til udbetaling af lånene, eller har du i øvrigt spørgsmål til dine økonomiske forhold under corona-krisen, er du velkommen til at kontakte Roesgaard for sparring om dine muligheder.

Skrevet af: