Nye EU-regler om bæredygtighedsrapportering

30. juni 2022

Nye EU-regler om bæredygtighedsrapportering

Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råds nye EU-direktiv, the Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), kommer til at ændre kravene til virksomheders rapportering af bæredygtighed – og der er allerede nye regler på vej.

Direktivets skærpede regler for rapportering af bæredygtighed

CSRD erstatter det nuværende direktiv om ikke-finansiel rapportering (NFRD) fra 2014. Det nye direktiv introducerer mere detaljerede rapporteringskrav, som sikrer, at store virksomheder (regnskabsklasse D og C-stor) er forpligtet til at rapportere om bæredygtighedsspørgsmål såsom miljørettigheder, sociale rettigheder, menneskerettigheder og ledelsesmæssige faktorer (årsregnskabslovens § 99a omkring samfundsansvar). Direktivet træder i kraft den 1. januar 2024.

 

Kvaliteten af rapporteringen sikres

Direktivet fastslår ligeledes, at bæredygtighedsrapporteringen fremover skal påtegnes af en godkendt revisor – eller af andre certificeringsaktører som er underlagt tilsvarende kvalitetskrav. Den uafhængige tredjepart skal sikre, at bæredygtighedsoplysningerne overholder direktivets certificeringsstandarder. På den måde sikres kvaliteten af rapporten. Der tilføjes ligeledes et krav om, at rapporteringen offentliggøres i et selvstændigt afsnit i virksomhedens ledelsesrapporter. Dette gøres for at øge tilgængeligheden af oplysninger.

 

Hvilken betydning har det for jeres virksomhed?

Årsregnskabslovens § 99 er den danske implementering af NFRD. Det foreslås nu at blive opdateret gennem det nye direktiv, CSRD. Direktivet betyder, at der kommer konkrete data, som alle omfattede virksomheder skal rapportere på inden for både E, S – og G-delen. Dette omfatter blandt andet udledning af drivhusgasser, energiforbrug, forurening, biodiversitet, arbejdsulykker, kønsforskelle og håndtering af risici.

Der findes allerede frivillige standarder til rapportering om ESG-hoved og nøgletal – både for store virksomheder og mindre virksomheder. Med det nye direktiv vil de frivillige standarder også blive opdateret.

 

Hos Roesgaard udarbejder vi klimaregnskaber og ESG-rapporter efter de internationale standarder og hjælper med rådgivning om initiativer. Har du behov for assistance, er du velkommen til at kontakte os, eller læs her mere om ESG-rapportering og klimaregnskaber.

Skrevet af:

Jesper Esman

Jesper Esman

Head of Business Development

21 34 38 99  ·  jes@roesgaard.dk