Nye retningslinjer mod greenwashing

24. januar 2022

Nye retningslinjer mod greenwashing

Virksomheder skal kunne dokumentere, at de overholder lovgivningen, når de fremhæver dem selv eller deres varer som f.eks. miljøvenlige, grønne eller bæredygtige.

Det er nu blevet sværere for virksomheder at promovere produkter som bæredygtige, hvis ikke det er muligt at dokumentere dette.

 

Nye krav til markedsføring af produkter

Forbrugerombudsmanden har offentliggjort en quickguide med retningslinjer for, hvordan promovering af CO2-mål og bæredygtighed skal ske i overensstemmelse med markedsføringsloven, så greenwashing undgås.

Markedsføringsloven indbefatter bl.a. et forbud mod at vildlede forbrugeren samt udelade væsentlige oplysninger, jf. §§ 5 og 6. Derudover adresserer loven, at korrektheden af oplysninger om faktiske forhold skal kunne dokumenteres, jf. § 13.

 

Klima- og miljøudsagn

Den nye quickguide skelner mellem generelle og konkrete klima- og miljøudsagn. En generel påstand kan f.eks. være ”miljøvenlig”, der kun må bruges, hvis der er belæg for, at produktet generelt belaster miljøet mindre end lignende produkter.

Guiden fremlægger hermed konkrete udsagn som fordelagtige for virksomheder at bruge i deres markedsføring, da de giver forbrugeren mere præcis information om produkternes klima- eller miljømæssige fortrin.

 

Krav om visuel overensstemmelse

Udover vildledende brug af udsagn, begreber og udtryk i markedsføring kan billeder, tegninger, farver mv. også give et indtryk af, at et produkt ikke skader miljøet. Der skal derfor være en overensstemmelse mellem det visuelle udtryk, og hvor bæredygtigt produktet er.

 

Midler til bekæmpelse af greenwashing

Antallet af virksomheder, der udøver greenwashing, har været stigende det seneste år. Derfor har Forbrugerombudsmanden fået 28 millioner kr. til at behandle sager om virksomheders mulige greenwashing.  EU-Kommissionen har bl.a. screenet en række hjemmesider, hvoriblandt 42 procent af virksomhederne enten vildledte forbrugerne eller gav direkte falske grønne løfter.

 

Kontakt Roesgaard

Grundet de skærpede krav om øget dokumentation, og for at undgå utilsigtet greenwashing, er det en god idé for virksomheder at sætte sig ind i egen klimarapportering.

 

Kontakt Roesgaard, hvis I vil vide mere, eller læs her om ESG-rapportering og klimaregnskaber.

 

 

Skrevet af:

Jesper Esman

Jesper Esman

Head of Business Development

21 34 38 99  ·  jes@roesgaard.dk