Projekttilskud - også en mulighed for din virksomhed

14. maj 2018

Projekttilskud - også en mulighed for din virksomhed

Det er blevet lettere at få et hurtigt overblik over mulighederne for tilskud til små og mellemstore virksomheder med hjemmesider som f.eks. www.teknologiudvikling.dk eller Erhvervsstyrelsens officielle tilskudshjemmeside www.startvaekst.virk.dk.

www.teknologiudvikling.dk oplistes de mest oplagte muligheder for tilskud med tilskudsstørrelse mv. Klik på den enkelte tilskudsmulighed og få en beskrivelse af tilskuddet inkl. ansøgningsfrister. Desuden er der mulighed for at få en uforpligtende samtale og vurdering af en idé på tlf. 61 60 75 08 samt hjælp til at skrive en eventuel ansøgning.

Nogle af de oplistede tilskudsmuligheder til små og mellemstore virksomheder er:

InnoBooster (tilskudsstørrelse 0,05-5 mio. kr.)

InnoBooster handler om at tilføre små og mellemstore virksomheder ekspertviden gennem samarbejde med en videninstitution eller et privat udviklingshus eller gennem ansættelse af en ny medarbejder med særlige kompetencer.

InnoBooster behandler ansøgninger løbende, så disse kan indsendes, når det passer ind i virksomhedens udviklingsplaner.

Innovationsfondens Grand Solutions (tilskudsstørrelse 5-30 mio. kr.)

Innovationsfonden ønsker med det, som de kalder Grand Solutions, at investere godt 500 mio. kr. i store projekter. Det kan være udvikling af et produkt eller en proces.

Alle kan med såkaldt åbent opslag løbende søge støtte til videnbaserede projekter, der fører til øget vækst og beskæftigelse i Danmark og/eller løser vigtige danske samfundsproblemer.

Markedsmodningsfonden (tilskudsstørrelse 1,2-5 mio. kr.)

Markedsmodningsfonden giver tilskud til markedsmodning af nye innovative produkter. Små og mellemstore virksomheder kan således opnå medfinansiering til test og tilpasning af produkter.

Ansøgere kan booke en telefonisk præscreening og anhængig af Markedsmodningsfondens vurdering blive inviteret til at indsende skriftligt materiale (forretningsplan, CV, testbrugererklæring, tildelingskriterier, projektplan og budget) i forbindelse med ansøgningsrunderne i forår og efterår.

Horizon 2020 SMV Instrument (tilskudsstørrelse 3,5-20 mio. kr.)

Horizon 2020 SMV Instrument er oprettet for at hjælpe små og mellemstore virksomheder inden for alle brancher med at gennemføre internationale forsknings- og udviklingsprojekter. Det er et krav, at projektet resulterer i et innovativt projekt eller en serviceydelse, der booster væksten i virksomheden.

Ordningen har i 2018 et budget på 3.575 mio. kr., som udbydes i to separate faser med deadlines fire gange om året. I fase 1 støttes undersøgelse og udvikling af forretningsplan med et fast beløb på 370 t.kr. I fase 2 støttes udvikling og testprodukt med 3,5-20 mio. kr., der er understøttet af en strategisk forretningsplan (f.eks. som følge af fase 1-støtten).

Eurostars (tilskudsstørrelse 2-10 mio. kr.)

Eurostars er målrettet højteknologiske små og mellemstore virksomheder. Det er i denne forbindelse afgørende, at virksomhederne står over for en teknologisk udfordring eller har en projektidé til at løse en teknologisk/samfundsmæssig problemstilling, ligesom projektet skal have stort markedspotentiale i form af øget vækst og beskæftigelse.

I forbindelse med ansøgninger om medfinansiering i foråret er det et krav, at projektet involverer mindst to virksomheder fra forskellige lande, da Eurostars belønner ansøgninger med et stærkt internationalt partnerskab.

Fast Track to Innovation Pilot (tilskudsstørrelse 7-20 mio. kr.)

Fast Track to Innovation (FTI) er et pilotprojekt under Horizon 2020, som yder direkte støtte til innovationsprojekter, der er på vej fra demonstrationsfasen til markedsintroduktion. Programmet er målrettet relativt modne nye teknologier, produkter, koncepter, processer og forretningsmodeller, som mangler det sidste skridt inden introduktion på markedet. Det overordnede mål er at forkorte tiden til markedsintroduktion. Programmet har et budget på 745 mio. kr. i 2018, som bliver fordelt ved tre løbende deadlines.

Tilskud skal ofte søges først på året, og nogle tilskud for 2018 har snart deadline, men som det fremgår ovenfor, er der fortsat mulighed for at søge om offentlige tilskud i 2018.

www.startvaekst.virk.dk tilbydes også viden og værktøjer til små og mellemstore virksomheder med henblik på at skabe vækst i Danmark.

Der er mulighed for straksfradrag af udviklingsomkostninger og udbetaling af skatteværdien af udviklingsomkostninger ved skattemæssige underskud. Faktisk har regeringen fremsat lovforslag, som frem til 2025 vil kunne øge straksfradraget til 110%.

Ring til Roesgaard og lad os drøfte din virksomheds procedure for løbende at overvåge mulighed for tilskud. Det er vores erfaring, at der kan være penge i tilskud – også for de små og mellemstore virksomheder.