RevisorPosten - 3. kvartal 2021

8. september 2021

RevisorPosten - 3. kvartal 2021

Du kan i den nyeste udgave af RevisorPosten bl.a. blive klogere på: 

  • Forhøjede afskrivninger på driftsmidler
  • Nye vurderinger af erhvervsejendomme
  • Regelsættet – arbejdsgiverkontrol
  • Kontrolpakke for selskaber
  • Nye regler for udtagningsmoms – betydning for andet end fast ejendom
  • Konvertible obligationer – en opfølgende artikel
  • Superfradrag for forsknings- og forsøgsudgifter er vedtaget