RevisorPosten - 4. kvartal 2021

7. december 2021

 

Du kan i den nyeste udgave af RevisorPosten bl.a. blive klogere på:

  • Moms – praksis ændres for levering af visse typer af transportydelser
  • Investering i unoterede kapitalandele med pensionsmidler
  • Ny lov: Mange virksomheder skal nu have deres egen whistleblowerordning
  • Ophørspension – planlægning, hvis begge ægtefæller er med i virksomheden
  • Momsregler på fast ejendom – byggegrunde
  • Udlevering af overskudsfødevarer m.m.