Roesgaard er blevet medlem af FSR's udvalg for samfundsansvar og bæredygtighed

11. august 2022

Roesgaard er blevet medlem af FSR's udvalg for samfundsansvar og bæredygtighed

Som medlem er Roesgaard med til at synliggøre revisorbranchen som en relevant samarbejdspartner for private og offentlige virksomheder. Målet er at skabe værdi og afdække risiko inden for miljø- og klimaforhold, sociale forhold, governance, menneskerettigheder og antikorruption, herunder FN’s verdensmål og ESG-nøgletal.

Vi skal sikre kvalitet i de data, der indgår i rapporteringsarbejdet, og sikre en fælles branchetilgang til tolkning og vurdering af lovkrav.

 

Roesgaard bidrager med viden

Roesgaard er repræsenteret ved Jesper Esman, som bl.a. skal arbejde med standarder for ESG/bæredygtighedsrapportering og vidensdeling inden for branchen.

Der kommer yderligere fokus på bæredygtighedsrapportering/ESG med EU’s omfattende krav om ESG-rapportering for store virksomheder fra 1. januar 2024. De små- og mellemstore virksomheder vil også blive mødt af nye krav fra store kunder og banker i de kommende år. Derfor er det nødvendigt at standardisere området og kompetenceudvikle revisionsbranchen.

 

ESG-rapportering

ESG står for Environment, Social og Governance, som på dansk kan oversættes til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. ESG er et værktøj, som virksomheder kan bruge til at give et mere nuanceret billede af virksomheden – et supplement til årsregnskaber.

Klimaregnskaber kan indgå i ESG-rapportering, men andre elementer kan også være en del af rapporteringen – f.eks. kønsdiversitet, lønforskelle og arbejdsulykker. Det er også muligt for virksomheden at fortælle om sit arbejde med f.eks. FN’s 17 Verdensmål.

Find her inspiration til, hvordan vi hjælper med at udarbejde klimaregnskaber og ESG-rapportering.

Skrevet af:

Jesper Esman

Jesper Esman

Head of Business Development

21 34 38 99  ·  jes@roesgaard.dk