Skattefri gavekort til oplevelsesøkonomien

30. marts 2021

Skattefri gavekort til oplevelsesøkonomien

Folketinget har vedtaget skattefritagelse af arbejdsgiverbetalte gavekort til bl.a. forlystelsesparker, kulturinstitutioner, restauranter og hoteller. Gavekortene må dog maksimalt udgøre 1.200 kr. pr. medarbejder og skal være købt i 2021.

Gavekort er som hovedregel skattepligtige

Udgangspunkt for arbejdsgiverbetalte gavekort er, at medarbejderen beskattes af disse som et personalegode – dvs. at arbejdsgiveren skal indeholde A-skat og AM-bidrag. I modsætning til andre skattefrie personalegoder, f.eks. julegaver, jubilæumsgratialer, julefrokost og firmaudflugter, sidestilles gavekort med kontanter og behandles således skattemæssigt som løn.

Kun i særlige tilfælde, hvor et gavekort er udstedt til en specifikt navngiven restaurant med en udvalgt menu, kan gavekortet anses for et skattefrit personalegode.

Fælles for skattefrie personalegoder er, at det samlede beløb ikke må overstige 1.200 kr. pr. år (2021). Overstiger værdien af medarbejderens samlede personalegoder 1.200 kr. pr. år, beskattes medarbejderen af hele beløbet. For så vidt angår julegaver, er disse skattefrie, hvis værdien heraf ikke overstiger 900 kr. Overstiger den samlede værdi af personalegoder 1.200 kr. i 2021, men udgør julegaven alene 900 kr., er det kun den del af værdien, der overstiger 900 kr., som beskattes.


Skattefri oplevelsesgavekort til ansatte

Med vedtagelsen af den nye lov er visse gavekort til oplevelsesindustrien nu skattefri.

Skattefritagelsen omfatter gavekort, som kan bruges til køb af hotelydelser mv., restaurationsydelser mv. og forlystelsesydelser, herunder til museer, teatre og biografer mv. Skattefriheden omfatter både gavekort til oplevelsesindustrien i Danmark og i andre EU-/EØS-lande.

Skattefriheden er betinget af:

  • at medarbejderen erhverver ret til gavekortet i kalenderåret 2021
  • at gavekortet gives som led i medarbejderens ansættelsesforhold, og
  • at gavekortets eller – hvis der tildeles flere – gavekortenes værdi ikke overstiger 1.200 kr.

Det er desuden en betingelse for skattefritagelsen, at medarbejderen selv bruger gavekortet. Hvis medarbejderen mod betaling ombytter eller afstår gavekortet, beskattes medarbejderen således af gavekortets værdi.

Gælder gavekortet til flere virksomheder, som primært udbyder ydelser, som ikke er omfattet af skattefriheden, f.eks. fitnesscenter, kosmetologer eller supermarkeder, vil hele gavekortet være skattepligtigt.

Gavekortet er heller ikke skattefrit, hvis det omfatter transport, herunder f.eks. bil-, bus-, tog-, færge- og flytransport mv. Er transporten derimod en del af en forlystelse, eller er transporten sammenhængende med en hotelydelse mv., f.eks. pakkerejser, er gavekortet skattefrit.

Med et gavekort forstås et elektronisk eller fysisk tilgodebevis til oplevelsesindustrien. En arbejdsgivers refusion af medarbejderens udlæg til f.eks. et restaurantbesøg omfattes derimod ikke af bestemmelsen.

Skattefriheden medfører, at værdien af gavekortet ikke anses for A-indkomst. Arbejdsgiveren skal således ikke indeholde A-skat og AM-bidrag af gavekortet eller indberette gavekortet som personalegode. Dog skal gavekort, der er givet fra 1. januar 2021 og frem til 24. marts 2021 (ikrafttrædelsestidspunktet), indberettes efter de gældende regler for personalegaver.

De skattefrie gavekort indgår ikke i den almindelige beløbsgrænse for skattefrie personalegoder (1.200 kr.). Arbejdsgivere, der giver deres medarbejdere skattefri gavekort, har således fortsat mulighed for at give andre gaver til deres medarbejdere i 2021, uden at det udløser beskatning.

Skrevet af:

Kirsten Helene Balle

Kirsten Helene Balle

Jurist

60 22 66 33  ·  khb@roesgaard.dk