Slut med håndværkerfradraget

16. december 2021

Slut med håndværkerfradraget

Et flertal i Folketinget er blevet enige om en finanslov for 2022, og som en del af denne er den ene halvdel af den såkaldte BoligJobordning – nemlig håndværkerfradraget – afskaffet permanent. Afskaffelsen træder i kraft med virkning fra den 1. april 2022.

Regeringen offentliggjorde den 6. december 2021, sammen med en række partier, den samlede politiske aftale omkring finansloven for 2022.

Finanslovsaftalen for 2022 indeholder på det skattemæssige område kun begrænsede nyheder, herunder afskaffelsen af håndværkerfradraget i BoligJobordningen.

BoligJobordningen blev indført som forsøgsordning i 2011 med formålet at stimulere dansk økonomi efter finanskrisen.

BoligJobordningen giver fysiske personer mulighed for at fradrage to typer af udgifter. Det drejer sig om udgifter til serviceydelser i hjemmet eller i en fritidsbolig (serviceydelser) og udgifter til grøn istandsættelse, tilslutning til bredbånd og installation af tyverialarm i hjemmet eller en fritidsbolig (håndværksydelser).

Mulighederne for at få fradrag efter BoligJobordningen har været ekstraordinært gode i 2021. Som et midlertidigt initiativ udgør det maksimale fradrag 25.000 kr. i 2021 for både serviceydelser og håndværksydelser. Hver kategori af udgifter har således sin egen grænse for det maksimale fradrag.

For at få fradrag i 2021, for arbejde udført i 2021, skal arbejdet være betalt senest den 28. februar 2022.

Grundet den høje efterspørgsel og byggebranchens travlhed har håndværkerfradragets nødvendighed været omdiskuteret, og mange har ønsket det halveret eller afskaffet helt.

Aftalepartierne er, som en del af den politiske aftale, blevet enige om at afskaffe håndværkerfradraget i BoligJobordningen. Afskaffelsen træder i kraft med virkning fra den 1. april 2022.

Der fremgår ikke noget i den politiske aftale om, hvordan afskaffelsen af fradraget for håndværksydelser fra den 1. april 2022 nærmere skal ske. Det er således ikke klart, om det afgørende er, hvornår arbejdet er udført, eller hvornår der betales for arbejdet.

Dette vil blive reguleret i lovforslaget, som skal behandles og vedtages i Folketinget den 22. december 2021.

Det vil stadig være muligt at få fradrag for serviceydelser, som eksempelvis dækker over rengøring, pasning af børn og havearbejde.

Skrevet af:

Camilla Nørhave

Camilla Nørhave

Jurist

76 28 18 19  ·  can@roesgaard.dk