Softwarerobotter er hverdag for revisorer

7. juli 2022

Softwarerobotter er hverdag for revisorer

Roesgaard har i en årrække udviklet softwarerobotter, der automatiserer manuelle tasteopgaver og dermed frigiver tid – og udløser arbejdsglæde.

De fleste forbinder robotter med fysiske maskiner, der udfører synlige handlinger som f.eks. at støvsuge, løfte tunge ting eller slå græs. Ligeledes forbindes revisionsbranchen oftest med ensformigt og manuelt regnskabsarbejde, der kan tage timevis. I realiteten behøver ingen af ovenstående antagelser at være korrekte.

Hos Roesgaard investerer vi i udviklingen af softwarerobotter for at spare arbejdstimer og øge arbejdsglæden blandt kolleger. Robotterne udfører trivielt tastearbejde og fungerer derfor som automatiseringsløsninger, der mindsker risikoen for menneskelige fejl og frigiver tid til de mere spændende og udfordrende opgaver.

 

Mindsker risikoen for fejl

Modsat mennesker kan robotter blive ved med at arbejde dag og nat uden pause eller fri. De kan løse problemer hen over natten og kan med fordel benyttes til rutinemæssige arbejdsopgaver i funktioner som administration, finans og kundehåndtering.

Robotter bruges blandt andet i Roesgaards nyoprettede Service Center. Her overtager de administrativt arbejde, således at revisorerne kan fokusere på den del af arbejdet, de brænder for. På den måde fungerer robotter som ideelle samarbejdspartnere i den daglige arbejdsgang, da de er effektive og utrættelige.

 

Konstant udvikling

Robotic Process Automation (RPA) er en teknologi, hvor softwarerobotter udfører menneskelige handlinger på en PC. I Roesgaards consulting-afdeling sidder RPA-eksperter og udvikler løsninger på arbejdsopgaver, der med fordel kan automatiseres. Ud fra kollegers forretningsforståelse udvikles systemer og processer med henblik på at fjerne en del af arbejdsbyrden.

 

RPA hos Roesgaard

Roesgaard har arbejdet med RPA siden 2018. I dag har vi mere end 20 robotter internt i huset, som har reduceret manuelt arbejde betydeligt og hjælper med at udføre kvalitetskontrol.

Vi estimerer, at vi har sparet over 7.000 arbejdstimer med RPA, hvilket betyder 7.000 arbejdstimer frigivet til rådgivning. På den måde oplever vi RPA som et essentielt redskab, der bliver værdiskabende for vores medarbejdere.

Derudover hjælper vi kunder med at spotte RPA-venlige processer og rådgiver om, hvornår der er RPA-potentiale.

 

Kundeoprettelser hos Roesgaard

Robotterne er computersoftware, der kodes til at udføre opgaver, som en medarbejder ellers ville udføre. Robotterne efterligner det arbejde, som medarbejderne udfører med mus og tastatur, hvilket er muligt for de opgaver, hvor der kan defineres regler og processer.
 

Eksempler på softwarerobotter:

  • Kundeoprettelse hvor robotten indhenter relevante dokumenter fra hjemmesider og kunden, danner aftalebrev, udsender mails, gemmer dokumentation og opretter i systemer.
  • Regnskabskontrol hvor robotten foretager en række kontroller af et årsregnskab, inden det sendes til underskrift, f.eks. afstemning af stamdata med Erhvervsstyrelsen, kontrol af angivne personer i direktionen og bestyrelsen, kontrol af datoer og afstemning af tal.
  • Underskrift og upload hvor robotten sender dokumenter til underskrift hos kunden, downloader dokumenterne, når de er underskrevet, indsender til relevante myndigheder, gemmer dokumentationen og udsender kvittering for udført arbejde.

 

Robotterne er kommet for at blive

Hos Roesgaard er robotterne blevet en del af hverdagen, og de er kommet for at blive. Nogle robotter bliver med tiden overflødige, fordi processerne indbygges i andre systemer, men der vil altid blive udviklet nye.

Skrevet af:

Jesper Esman

Jesper Esman

Head of Business Development

21 34 38 99  ·  jes@roesgaard.dk