Trepartsaftalen

16. marts 2020

Trepartsaftalen

Som det nok er mange bekendt, har regeringen og arbejdsmarkedets parter i weekenden indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning.

Ordningen kan anvendes, hvis din virksomhed skulle varsle afskedigelser for mindst 30% eller mere end 50 ansatte.

I dette tilfælde får din virksomhed en lønkompensation fra staten på 75% af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, hvis din virksomhed undlader at varsle fyringer. For timelønnede udgør den statslige lønkompensation 90%, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned.

Din virksomhed kan få lønkompensation i 3 måneder fra 9. marts til 9. juni 2020.

De enkelte lønmodtagere, som din virksomhed kan søge lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden. Hvis medarbejderen ikke har ferie, afspadsering mv. svarende til fem dage, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes dage fra det nye ferieår.

Det kan illustreres således:

Har din virksomhed eksempelvis 20 ansatte til en gennemsnitlig løn på 35 t.kr., og forventede din virksomhed at varsle fyring og hjemsendelse af 15 ansatte, vises konsekvenserne for marts og april således:

Marts

t.kr.  
Normal månedsløn på 35 t.kr. til 20 ansatte 700.000
Lønkompensation på 23 t.kr. for 15 ansatte fra staten i 2/3 måneder (230.000)
Reduktion i feriepengehensættelsen med 20% for 15 ansatte (157.500)
Personaleomkostninger for din virksomhed 312.500
  45%

Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første lønkompensationsansøgninger på virk.dk om ca. en uge til udbetaling af de 230 t.kr. ugen efter vedrørende de 15 ansatte, der blev hjemsendt 9. marts.

April

t.kr.  
Normal månedsløn på 35 t.kr. til 20 ansatte 700.000
Lønkompensation på 23 t.kr. for 15 ansatte fra staten i en måned (345.000)
Personaleomkostninger for din virksomhed 355.000
  51%

Den for april måned indeholdte kildeskat vedrørende AM-bidrag og A-skat på f.eks. 280 t.kr. (40%) skal først betales 10. september 2020, da betalingsfristen for indeholdt AM-bidrag og A-skat for april, maj og juni er blevet forlænget med 4 måneder.

Også i forbindelse med lønkørsel for april måned vil der skulle sendes lønkompensationsansøgninger til brug for udbetaling af de 345 t.kr. vedrørende de 15 ansatte, der var hjemsendt 9. marts og derfor heller ikke udførte arbejde i april – medmindre din virksomhed allerede i næste uge ved, at de ansatte også vil være hjemsendt i hele april (eller længere), således der kan foretages lønkompensationsansøgning for hele perioden på en gang.

Umiddelbart er der lagt op til, at lønkompensationsansøgningerne foretages på lønmodtagernes CPR-nr., og at din virksomhed med revisorbistand fra f.eks. Roesgaard efterfølgende dokumenterer, at de pågældende lønmodtagere rent faktisk var hjemsendt i den pågældende periode. I dokumentationen skal bl.a. indgå attestation på, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt af evt. faglige repræsentanter på din virksomhed. 

Læs også mere på www.ft.dk.