Udbetalingsgrænsen på Skattekontoen er nedsat til 200.000 kr.

21. juni 2022

Udbetalingsgrænsen på Skattekontoen er nedsat til 200.000 kr.

Fra den 15. juni 2022 er det slut med at bruge Skattekontoen til rentefri opsparing.

Ny beløbsgrænse på Skattekontoen

I forbindelse med coronakrisen blev beløbsgrænsen for, hvor meget der kan stå på Skattekontoen hævet til først 100 mia. kr. og siden nedsat til 350 mio. kr., sådan at virksomheder havde mulighed for at undgå at skulle betale negative renter af deres opsparing.

Med virkning fra den 15. juni 2022 er udbetalingsgrænsen dog nedsat til 200.000 kr. svarende til den tidligere kendte udbetalingsgrænse.

Virksomheder der, i perioden med midlertidig forhøjet udbetalingsgrænse, har valgt at sætte udbetalingsgrænsen højere end 200.000 kr. har som følge af lovændringen fået denne nulstillet, og det indestående beløb på Skattekontoen udbetales derfor til virksomhedens NemKonto.

Virksomheder der har fået nulstillet udbetalingsgrænsen men som fortsat ønsker at have penge stående på Skattekontoen kan selv sætte udbetalingsgrænsen til 200.000 kr. I så fald kan der igen indbetales op til 200.000 kr. til Skattekontoen.

Løbende brug af Skattekontoen

Indestående på Skattekontoen, udover udbetalingsgrænsen, bliver udbetalt senest fem dage efter, saldoen på Skattekontoen overstiger udbetalingsgrænsen. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på hverken at indbetale for tidligt eller for sent til Skattekontoen.

Vi anbefaler derfor, at virksomheden holder øje med Skattekontoen og sikrer, at den fastsatte udbetalingsgrænse stemmer overens med det ønskede betalingsflow.

Skrevet af:

Tina Kranker

Tina Kranker

Momskonsulent

22 42 40 00  ·  tkk@roesgaard.dk