Webinar: Kompensation af arrangører

20. marts 2020

Michael Mortensen gennemgår kompensationsordningen til arrangører i forbindelse med Covid-19. Han gennemgår bl.a. hvem der er omfattet af ordningen, hvad man kan få kompensation for, samt en række krav og begrænsninger.

Skrevet af:

Michael Mortensen

Michael Mortensen

Partner, statsaut. revisor

42 14 74 36  ·  mmo@roesgaard.dk