Aktiesparekonto

30. september 2018

Aktiesparekonto

Efter et langt tilløb har regeringen stillet forslag om at indføre en aktiesparekonto med en lempeligere beskatning. Det skal være nemt og attraktivt for danskerne at investere i aktier.

Regeringen foreslår at indføre en særlig konto, hvor private fra januar 2019 kan indskyde op til 50.000 kr. pr. person. Beløbet optrappes med 50.000 kr. pr. år frem til 2022, hvor loftet vil udgøre 200.000 kr.

De årlige stigninger skal dog godkendes af forligskredsen, og det er derfor ikke givet, at loftet bliver hævet. Regeringen havde oprindelig planer om et loft på 500.000 kr., hvilket mødte modstand fra Dansk Folkeparti. Det kan gættes på, at de vil tage sig betalt for at stemme for de årlige stigninger.

Loftet medfører, at værdistigninger på aktier nedsætter muligheden for efterfølgende indskud. Indskuddene kan anvendes til investering i noterede aktier og aktiebaserede investeringsbeviser.

Beskatning af afkastet

Der skal betales en årlig skat på 17% af afkastet efter lagerprincippet. Det betyder, at værdiforøgelsen på aktiesparekontoen beskattes, uanset om aktieavancer realiseres, ligesom aktieudbytte indgår i beskatningen. Ifølge bemærkninger til lovforslaget svarer beskatning på 17% efter lagerprincippet til en effektbeskatning på 18,4%. Dette skal ses i forhold til, at gevinsterne først var beskattet, når de blev realiseret.

Oprindeligt var det tanken, at der skulle betales en årlig skat på 1,25% af værdien på aktiesparekontoen, uanset om der var tjent penge. Dette havde den ulempe, at værditab ikke kunne modregnes i fremtidige gevinster. Efter lovforslaget kan eventuelle tab modregnes i fremtidige gevinster.

Beskatningen på 17% skal ses i forhold til, at personer beskattes med 27% stigende til 42%, hvis aktieafkastet overstiger 52.900 kr. Den relativt beskedne forskel mellem beskatningen af aktiesparekontoen på 17% og beskatningen på 27% gør, at de nye regler især vil være attraktive for personer, der i dag beskattes med 42%.

Ægtefæller kan oprette hver deres aktiekonto, og de beskattes uafhængigt af hinanden. Dette betyder modsat, at der ikke kan modregnes gevinster og tab mellem ægtefællerne. Tilsvarende gælder skatteloftet for indskud fra hver ægtefælle.

Får flere danskere interesse i at investere i aktier?

Ved et afkast på f.eks. 7% vil et indskud på 50.000 kr. medføre et afkast på 3.500 kr. Dette svarer til en besparelse på 301 kr. pr. år, forudsat der regnes med en effektiv beskatning på 18,4% som angivet i bemærkningerne.

Det er tvivlsomt, om besparelsen er tilstrækkelig til, at der for alvor sker en styrkelse af aktiekulturen i Danmark, som anført af regeringen. I stedet for en ny ordning kunne der alternativt være sket en forenkling af de nuværende regler.

Skrevet af:

Poul Erik Nielsen

Poul Erik Nielsen

Partner, statsaut. revisor

21 69 08 21  ·  pen@roesgaard.dk