Biler - momsfradrag mv.

23. juli 2019

Biler - momsfradrag mv.

Momsfradrag på varebiler
Her er en skematisk oversigt over momsfradrag på varebiler/lastbiler og busser:

Varebil/lastbil/bus:

Op til 3 tons

Fra 3 til 4 tons

 

Kun til momspligtige formål

Både momspligtige og momsfri/private formål

Kun til momspligtige formål

Både momspligtige og momsfri/private formål

Køb

Fuldt fradrag

Intet fradrag

Fuldt fradrag

Delvist fradrag

Leasing

Fuldt fradrag

1/3 fradrag

Fuldt fradrag

Delvist fradrag

Drift

Fuldt fradrag

Fuldt fradrag

Fuldt fradrag

Delvist fradrag

Privatbenyttelsesafgift

(se skema nedenfor)

Ingen

Halv

Ingen

Halv

Salg

Moms af salgspris

Ingen moms

Moms af salgspris

Moms af salgspris

 

Vare- og lastbiler på maks. 4 tons, registreret til udelukkende erhvervsmæssig brug, skal være forsynet med CVR-nummer og navn på den registrerede ejer af bilen (virksomhedens navn).

Tilladt brug af varebiler (uden at miste momsfradrag):

Type af varebil:

Almindelig varebil

 

Specialindrettet varebil

 

Tilladt brug med fuldt momsfradrag uden betaling af privatbenyttelsesafgift:

  • Kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder
  • Kørsel mellem hjem og arbejde i vagtordning
  • Undtagelsesvis kørsel mellem hjem og arbejde (op til 25 gange pr. år)
  • Kørsel til spisning/afhentning af mad i arbejdstiden
  • Privat kørsel med betalt dagsbevis
  • Kørsel mellem hjem og arbejde efter arbejdsmæssigt behov
  • Kørsel mellem hjem og arbejde i vagtordning
  • Undtagelsesvis kørsel mellem hjem og arbejde (op til 25 gange pr. år)
  • Kørsel til spisning/afhentning af mad i arbejdstiden
  • Svinkeærinder op til 1.000 km årligt

Logo
Vare- og lastbiler til og med 4 tons anvendt i virksomheden skal forsynes med CVR-nummer og navn på den registrerede ejer af bilen – evt. brugers CVR-nummer og navn.

Dagsbevis til privat kørsel
Dagsbeviset (dagsbillet) giver adgang til at køre privat 20 gange årligt i en bil på gule plader registreret til godstransport (erhverv) og med en totalvægt på op til 4 tons.

Godstransport – registrering ved Motorstyrelsen
Fra 1. juli 2019 skal varebiler på mere end 2 tons op til 3,5 tons anvendt til transport af gods registreres via motorregister.skat.dk som bruges, når virksomheden er registreret som bruger af varebilen.

Momsfradrag for personbiler

Fradragsret ved køb

Intet fradrag.

Fradragsret ved leje eller leasing

Intet fradrag hvis lejeperioden er under seks måneder.

Hvis lejeperioden er over seks måneder, og mindst ti procent af kørslen vedrører momspligtige aktiviteter, kan du få et begrænset fradrag, der fremgår af den faktura, du får fra udlejningsvirksomheden.

Evt. kan førstegangsydelsen (upfront-ydelsen) helt eller delvist fradrages.

Fradragsret ved drift

Intet fradrag.
Du kan dog trække momsen fra broafgiften over Øresund.

Det gælder både for den danske og svenske del af broafgiften.

Moms ved salg

Du skal ikke beregne moms ved salg.