Bør selvstændigt erhvervsdrivende give sig selv en ekstra julegave i år?

2. december 2019

Bør selvstændigt erhvervsdrivende give sig selv en ekstra julegave i år?

Gennemsnitsalderen er stigende, og med et lavt rentemiljø stilles der ekstra krav til egen pensionsopsparing. Samtidig oplever erhvervsdrivende i en række brancher, at virksomhedernes goodwill er under pres. Der kan derfor være gode grunde til at øge opsparingen.

En række erhvervsvirksomheders goodwill er under pres
I dag oplever en række af de traditionelle håndværkerbrancher, at værdien af goodwill er under pres. Når større dele af virksomhedens omsætning kommer fra tilbudsarbejde, herunder licitationer, kan det være særdeles vanskeligt at få betaling for værdien af goodwill. Ikke mindst når goodwill ofte forbindes med overtagelse af en eksisterende kundekreds og et godt omdømme.

Andre brancher kan tilsvarende blive ramt, og det er ikke givet, at f.eks. advokater og revisorer på sigt ikke oplever den samme udvikling.

Jagten på afkast
Flere større pengeinstitutter har indført negative renter på kontante indskud på over 750 t.kr., og afkastet fra obligationer er historisk lavt. Stilles der krav til et større positivt afkast, er det nødvendigt at øge risikoen ved investeringerne, f.eks. ved investering i aktier. En måde at begrænse risikoen på er at investere med ikke-beskattede midler f.eks. via pension.

Investering via pension
Fordelen ved at indbetale til pension er, at der investeres for midler, hvoraf der alene er betalt AM-bidrag. Når der er fradrag for pensionsindskuddet, bortset fra AM-bidrag på 8%, er der således 92% tilbage at investere for. Den løbende beskatning af pensionsafkastet er 15%, som pensionsselskaberne opkræver som en særlig PAL-skat, hvilket skal sammenlignes med en 22%-beskatning i selskaber.

Pensionsinvesteringen giver så at sige et forspring fra starten, men pensioner bliver beskattet ved udbetaling som løn, dog uden betaling af AM-bidrag. Der kan argumenteres for, at forskellene udligner sig over tid, men investering af lavt beskattede midler øger investeringsformuen, før den kommer til beskatning ved udbetaling.

Indskud til pension
For indeværende år er det muligt at foretage følgende indskud:

  • Livrente – fuld fradragsret og ubegrænset indbetaling, hvis indbetalingen sker i mindst 10 år
  • Ratepension – maksimalt fradrag for 55.900 kr. ekskl. AM-bidrag
  • Alderspension – maksimal indbetaling på 5.200 kr. uden fradrag, hvis der er mere end 5 år til pensionsalderen.

Hertil kommer en særlig 30%-ordning for selvstændigt erhvervsdrivende. Efter denne ordning kan erhvervsdrivende indbetale op til 30% af virksomhedens overskud før renter til en livsvarig livrente. Det er ikke et krav, at der skal betales hvert år, og den erhvervsdrivende kan derudover indskyde op til 55.900 kr. på ratepension.

Indskud på 30%-ordningen skal som udgangspunkt ske inden udgangen af indkomståret. Indskuddet vil derfor være baseret på et skøn over årets skattepligtige indkomst. Bliver der indbetalt for meget, opnås der ikke fradrag, men beløbet kan overføres til det efterfølgende indkomstår, hvorimod det ikke kan kræves tilbagebetalt.

Erhvervsdrivende har således gode muligheder for at foretage pensionsindbetalinger, og det er værd at huske på, at pensioner er kreditorbeskyttet, indtil de kommer til udbetaling. Men det skal nok planlægges, før juletravlheden for alvor sætter ind.

Skrevet af:

Poul Erik Nielsen

Poul Erik Nielsen

Partner, statsaut. revisor

21 69 08 21  ·  pen@roesgaard.dk