Er din virksomhed klar til recession?

10. september 2019

Er din virksomhed klar til recession?

Ifølge Nationalbanken er der 50% sandsynlighed for en økonomisk recession inden for to år. Nationalbanken peger på, at et globalt tilbageslag kan ramme Danmark, selvom dansk økonomi isoleret set er godt rustet. Danmark har en relativ stor samhandel med udlandet og er derfor følsom, så der er gode grunde til, at virksomhederne tager bestik af situationen.

Recession betyder tilbagegang
Normalt siger man, at der er tale om økonomisk tilbagegang, hvis værdien eller BNP i faste priser er faldet i mindst to kvartaler i træk. Recessionen kan medføre både faldende priser og stigende arbejdsløshed.

En særlig alvorlig recession kan betegnes en krise eller en depression, som vi kender fra 1930’erne med krakket på Wall Street i 1929. Det er værd at hæfte sig ved, at de seneste kriser som IT-boblen i 2000 og finanskrisen i 2008 kom som store overraskelser.

Derimod ser det ud til, at vi denne gang vil opleve en mere glidende negativ økonomisk udvikling, hvor vi måske undgår de store overraskelser.

Der er en sten i skoen
Storbritannien kan stå over for et hårdt Brexit, der kan få negative følger for den danske økonomi. Samtidig er Trump ved at trække sig væk fra EU, ligesom USA’s og Kinas handelsforhandlinger i sig selv udgør en risiko. Situationen er derfor uforudsigelig, og der kan komme overraskelser.

Finansiering
En recession vil i udgangspunktet ikke medføre højere renter, og der er strammet op på kreditgivning til erhvervslivet de senere år. Dermed ikke være sagt, at der ikke kommer stramninger fremover, ligesom banksektoren fortsat vil opleve ændringer.

Meget tyder dog på, at en recession ikke i sig selv skaber en ny finanskrise, men at virksomhederne fortsat vil være udfordret på finansieringen.

Hvordan bliver din virksomhed påvirket?
Det er langt fra givet, at recessionen bliver global, så virksomhederne bør fokusere på, hvilke markeder de er afhængige af.

Hertil kommer, at virksomhederne skal tage højde for en evt. faldende afsætning. Dette kræver fokus på tilpasning af produktionskapaciteten, der er en relativ kendt størrelse i de fleste virksomheder.

Som noget nyt, kan virksomhederne stå over for faldende priser, hvor kunderne vil have forventninger om lavere priser, hvis de udskyder købet. Virksomhederne vil stå med en risiko for prisnedsættelse på lagervarer og et pres for at hente besparelser hos leverandørerne eller omkostningsbesparelse. Om en stigende arbejdsløshed vil medføre lavere lønninger er nok mere tvivlsomt.

Bestik af situationen
Der er gode grunde til, at virksomhederne nøje gennemgår, hvilke markeder de er eksponeret på samt overvejer, om de administrative rutiner og budgetter giver dem et tilstrækkeligt grundlag for at handle hurtigt nok i en situation, hvor spillereglerne kan være ændret.

Kommer der en recession, bliver den formentlig af en mildere karakter, men problemet er, at vi reelt ikke ved, hvordan den kommer til at se ud.

Skrevet af:

Poul Erik Nielsen

Poul Erik Nielsen

Partner, statsaut. revisor

21 69 08 21  ·  pen@roesgaard.dk