Hvad gør du, når din største kunde vil have tal for din virksomheds emissioner?

26. oktober 2021

Hvad gør du, når din største kunde vil have tal for din virksomheds emissioner?

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling bliver for alvor synlige den dag, din største kunde, en potentiel køber eller banken spørger ind til din virksomheds emissioner.

Hvad gør du så?
Her hjælper Roesgaard gerne. Ligesom vi kan hjælpe med at udarbejde budgetter, f.eks. når du skal til et møde med banken, kan vi også hjælpe med at etablere et grundlag for udarbejdelse af et miljø-/klimaregnskab.

Det er ikke en opgave, som Roesgaards almindelige revisionsteam skal løfte, men en opgave som nogle få udvalgte løfter i samarbejde med underleverandører, som er gode til miljø-/klimaregnskaber.

Læs her, hvordan din virksomhed kommer i gang med dette. 

Mon ikke det er tid til, at din virksomhed kommer i gang, for det tager tid at blive god til miljø-/klimaregnskaber, da et quickfix ikke er muligt.
 

Hvis vi kan måle, kan vi handle
Formålet med at udarbejde et miljø-/klimaregnskab er at gøre det muligt for ledelsen at udarbejde en klimahandlingsplan for virksomheden.


De regnskabsmæssige krav stiger på området
De regnskabsmæssige krav på området stiger, og Erhvervsstyrelsen har præciseret årsregnskabslovens krav til regnskabsklasse C (med omsætning, balancesum og gennemsnitlig antal heltidsansatte på mere end hhv. 89 mio. kr., 44 mio. kr. og/eller 50) med udtalelsen om, at transportvirksomheder og andre virksomheder, hvor driften påvirker miljøet, skal beskrive virksomhedens miljøpolitik og ledelsen, herunder miljøtilladelser.

En beskrivelse af videnressourcerne er vigtigere i en softwareudviklingsvirksomhed, hvor videnressourcer og forankring af viden internt i virksomheden er afgørende for den fremtidige indtjening.

Hertil kommer et direktivkrav om, at større virksomheder, fra regnskabsåret 2023, skal aflægge en bæredygtighedsrapport, hvor der kan blive behov for oplysninger fra underleverandører mv.

Derfor er det sandsynligt, at du inden for en nærmere fremtid kan blive mødt med krav om, at du skal rapportere dine emissioner, og som oftest er det en god idé at være på forkant med udviklingen.

Kontakt Roesgaard for at drøfte, hvordan din virksomhed kommer i gang med bæredygtighed. 

Skrevet af:

Michael Mortensen

Michael Mortensen

Partner, statsaut. revisor

42 14 74 36  ·  mmo@roesgaard.dk