Momsfradrag ved bespisning i fælleslokaler

21. juni 2019

Momsfradrag ved bespisning i fælleslokaler

Virksomheder kan have ret til momsfradrag ved mødebespisning i lejede fælleslokaler eller en fælles kantine.

Mange virksomheder bor til leje i kontorhoteller, iværksættermiljøer eller kontorfællesskaber, hvor virksomhederne ud over at råde over egne lokaler også kan bruge en række fælles faciliteter, herunder fælles mødelokaler og fælles kantine. Med et nyere bindende svar fra Skatterådet er det nu blevet afklaret, om disse virksomheder kan få fradrag for moms på udgifter til bespisning i fælleslokalerne.

Efter momsloven er der som hovedregel ikke adgang til at fradrage moms af udgifter til (gratis) kost til personale og forretningsforbindelser.

Efter praksis fra EU-Domstolen er der dog ret til fradrag ved servering under møder med forretningsforbindelser, der afholdes i ”virksomhedens lokaler”, når formålet med måltiderne er af strengt erhvervsmæssig karakter. Der er desuden fradragsret ved servering til personale i ”virksomhedens lokaler”, når bespisningen er nødvendiggjort af virksomhedens behov.

Det er i begge tilfælde en betingelse for fradragsretten, at bespisningen foregår i virksomhedens egne lokaler, og ikke på for eksempel en restaurant, hvor der gælder andre regler for momsfradragsretten.

Det har hidtil været usikkert, hvad der forstås ved ”virksomhedens lokaler”, herunder om dette også omfatter lokaler på en ejendoms fællesarealer. Dette er dog nu afklaret med det nye bindende svar, hvor Skatterådet bekræftede, at fællesarealer og fælles faciliteter, som blandt andet omfatter adgang til benyttelse af mødelokaler og serveringskantine, kan anses for at være ”virksomhedens lokaler”.

Ifølge det bindende svar, er det dog en betingelse for momsfradragsretten, at adgangen til mødelokalerne/serveringskantinen indgår som en del af det samlede lejemål, og at der betales en fast husleje, som også omfatter brugen af de nævnte fællesarealer mv. Virksomheden vil i disse tilfælde have en varig brugsret til fællesarealerne, som ligger i forlængelse af den eksklusive brugsret til virksomhedens ”egne” kontor- eller produktionslokaler mv.

Virksomheder i kontorhoteller og kontorfællesskaber mv. vil dermed typisk have samme adgang til momsfradrag som virksomheder, der ejer eller lejer deres egne mødelokaler og kantine mv. De almindelige betingelser for momsfradrag skal dog selvfølgelig fortsat være opfyldt.

Efter Skattestyrelsens praksis er der for eksempel ret til momsfradrag for udgifter til bespisning i følgende tilfælde:

 • Møder med forretningsforbindelser

 • Bestyrelsesmøder

 • Interne møder i virksomheden med fagligt indhold, herunder også temadage

 • Interne kursusaktiviteter

 • Bespisning af medarbejdere i forbindelse med overarbejde, når der er tale om konkret (uvarslet) beordret overarbejde

Omvendt er der efter praksis ikke ret til momsfradrag i følgende tilfælde:

 • Daglig bespisning af medarbejdere

 • Gratis frugt, kaffe, te mv., som står til rådighed for medarbejderne

 • Bespisning af medarbejdere i forbindelse med overarbejde i øvrigt

 • Sociale arrangementer (personalefester, julefrokost og lign.)

 • Virksomheders jubilæumsarrangementer

 • Medarbejderes fødselsdage, jubilæer mv.

 • Generalforsamlinger

Praksis om retten til momsfradrag i forbindelse med bespisning er dog blevet ændret flere gange og kan fortsat give anledning til tvivl i konkrete tilfælde.

 

Skrevet af: