Næsten gratis grøn firmabil i 2020

11. februar 2020

Næsten gratis grøn firmabil i 2020

Man bør nok tænke sig om to gange, før man køber en næsten gratis grøn firmabil i 2020.

I forlængelse af finanslovsaftalen har regeringen fremsat et lovforslag, der på papiret indeholder en række besparelser på beskatningen af firmabiler, der kører helt eller delvis på el  – besparelser der ifølge nogle rådgivere kan give en næsten gratis firmabil i 2020.  Før man tager for sig af de gratis glæder, bør virksomhederne og medarbejderne dog forholde sig til beregningen af besparelserne, da regeringen har valgt at stramme beskatningen af firmabiler ved genberegning af registreringsafgiften.

Stigningen for el- og hybridbiler udskydes

Elbiler var til og med 2015 fritaget for registreringsafgift. Herefter var der aftalt en gradvis indfasning frem til 2023, hvorefter der skulle betales fuld afgift. For årene 2016 til 2019 har andelen af afgiften udgjort 20%, hvorefter den for 2020 ville stige til 40% af afgiften - henholdsvis 65% i 2021 og 90% i 2022.

Stigningen pr. 1. januar 2020 blev annulleret, og den gældende ordning med opkrævning af 20% af afgiften fortsætter i første omgang i et år. Besparelsen er således en udskydelse af en afgiftsstigning med et år.

Stramning af beskatningen

Tilbage i 2017 blev der indført regler, der medførte, at der kunne ske genberegning og opkrævning af registreringsafgiften på leasingbiler senest fire måneder efter første indregistrering. Nu udvides reglerne til også at omfatte beskatningsgrundlaget for firmabiler, der herefter tilsvarende forhøjes.

Administrativt skal leasingselskaberne give arbejdsgiverne besked, når der sker genberegning af afgiften og forhøjelse af beskatningsgrundlaget. Herefter skal arbejdsgiverne ændre i beskatningsgrundlaget i lønsystemet. De nye regler gælder for biler, der tages i brug som firmabiler den 1. februar 2020 og derefter. Det forventes, at ca. 20.000 firmabiler om året vil blive berørt af lovforslaget, og den gennemsnitlige forhøjelse anslås til 27.000 kr. årligt.

Fradrag i beskatningsgrundlag

I perioden 1. april til 31. december 2020 gives et nedslag på 40.000 kr. i den skattepligtige værdi. Skattebesparelsen vil udgøre lidt under 17.000 kr. for medarbejdere, der betaler topskat.

Fradraget gælder alle elbiler og hybridbiler, uanset hvornår de er indregistreret. Bemærk, at arbejdsgiverne skal ændre beskatningsgrundlaget både 1. april 2020 og tilbage igen 1. januar 2021, når ordningen udløber.

Midt i et vadested

Det er svært at simulere efterspørgslen af el- og hybridbiler midt i en grøn omstilling uden at miste skatteindtægter. Ser man på lovindgrebene, bærer de præg af, at man står midt i et vadested. Der vedtages midlertidige udskydelser og lempelser for elbiler, samtidig med at regeringen forsøger at sikre beskatningsgrundlaget af firmabiler. 

Man bør nok tænke sig om to gange, før man køber en næsten gratis grøn firmabil i 2020.

Skrevet af:

Poul Erik Nielsen

Poul Erik Nielsen

Partner, statsaut. revisor

21 69 08 21  ·  pen@roesgaard.dk