Økonomien er på vej frem, men…

21. december 2020

Økonomien er på vej frem, men…

Selvom den søde juletid nærmer sig, bør mange virksomheder se på likviditeten de kommende 6-12 måneder. Økonomien er tilsyneladende på vej frem, men især mange små og mellemstore virksomheder vil blive ramt på likviditeten i 2021. Udskydelse af betalinger for moms, A-skat og AM-bidrag rulles tilbage, og virksomhederne kan stå over for nye omsætningstab.

Flere undersøgelser peger på, at den globale økonomi er på vej frem, ikke mindst påvirket af forventninger til nye vacciner. Samtidig er valget i USA næsten overstået, og der er forventninger om store finansielle hjælpepakker. Danmarks bruttonationalprodukt forventes at falde ca. 3,6% i 2020, hvilket er under gennemsnittet i EU. Antallet af konkurser i 2020 er tilsvarende på det laveste niveau siden 2015.

Men skinnet kan bedrage, og branchekyndige forventer et stigende antal konkurser i 2021. Dette skyldes primært, at støtteordningerne er under afvikling, og at de udskudte afgiftsbetalinger nu skal betales tilbage.

I forhold til de nuværende ordninger bliver mange mindre og mellemstore virksomheder presset likviditetsmæssigt i 2021, hvor udfasningen tager fart i første halvår og fortsætter ind i andet halvår.

Mindre virksomheder med en omsætning på under fem mio. kr. fik udskudt betalingen af første halvårsmoms til den 1. marts 2021, hvor moms for hele 2020 skal betales. Tilsvarende skal der uændret betales moms for første halvår 2021 den 1. september 2021, svarende til at virksomhederne skal betale 1,5 års moms i 2021.

Mellemstore virksomheder med en omsætning på mellem 5 og 50 mio. kr. fik udskudt kvartalsmomsen, hvorefter tredje og fjerde kvartals moms skal betales den 1. marts 2021. For 2021 bliver kvartalsmomsen ikke udskudt, hvorfor der skal afregnes for de første tre kvartaler i samme år. Dette giver samlet fem kvartalers momsbetaling i 2021.

Tilsvarende blev afregningen af A-skat og AM-bidrag udskudt, og afregningen for august til oktober 2020 blev f.eks. skubbet ind i første halvår 2021, hvorefter udskydelse af betalingerne stopper.

Hertil kommer, at små virksomheder kunne ansøge om et lån svarende til momsen for andet halvår 2019, og mellemstore virksomheder tilsvarende kunne ansøge om et lån svarende til momsen for fjerde kvartal 2019. Begge lån forfalder til betaling senest den 1. november 2021.

Selvom reglerne kan virke komplekse, er tendensen klar – alle udskudte betalinger skal afregnes i 2021.

Vi står over for nye restriktioner, og mange virksomheder vil igen opleve omsætningstab, der bør indregnes i virksomhedernes fremskrivning af likviditeten.

I den forbindelse skal virksomhederne være opmærksomme på forholdet mellem debitor- og kreditordage.

I virksomheder uden debitorer og varekreditorer, svarende til 60 dages varekøb, vil et omsætningstab betyde, at indbetalinger stopper øjeblikkeligt, hvorefter der skal skaffes likviditet til at betale varekreditorerne over de kommende to måneder.

Modsat vil virksomheder med debitorer, svarende til 60 dages salg og ingen varekreditorer, ikke mærke ændringer i indbetalinger de første to måneder, og der vil ikke skulle ske betaling af varekreditorer.

Ovenstående forsimplede eksempler viser, at der vil være stor forskel på, hvor hurtigt nye omsætningstab rammer likviditeten i de enkelte virksomheder.

Det gamle citat ”Julen varer længe, koster mange penge” er ikke den eneste udfordring i denne tid. Mange virksomheder skal ud at skaffe likviditet i 2021.

Skrevet af:

Poul Erik Nielsen

Poul Erik Nielsen

Partner, statsaut. revisor

21 69 08 21  ·  pen@roesgaard.dk