Roesgaard er nu blevet en del af FN’s Global Compact

2. marts 2022

Roesgaard er nu blevet en del af FN’s Global Compact

Roesgaard er nu blevet en del af FN’s Global Compact og Global Compact Network Denmark – henholdsvis verdens største initiativ for ansvarlig forretning og Danmarks største netværk for ansvarlige virksomheder. Vi ser frem til at bidrage til netværkets arbejde og være med til at løfte niveauet for ansvarlighed og bæredygtighed i dansk erhvervsliv. 

Gennem tilslutningen forpligter vi os til at arbejde med Global Compacts Ti Principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption samt med de 17 verdensmål. 


Vi har også forpligtet os til årligt at rapportere om vores indsatser inden for samfundsansvar, hvilket vi gør i vores ESG-rapport, hvor vi oplyser om vores økonomiske, sociale og miljømæssige udfordringer og resultater på en troværdig og gennemsigtig måde. 


Vi har altid taget ansvar for vores medarbejderforhold, miljøpåvirkning og ledelseskultur, og i 2021 offentliggjorde vi vores første ESG-rapport, som samtidig er den første i vores branche i Danmark. Vi ser det derfor som et naturligt næste skridt på rejsen at tilslutte os FN’s Global Compact.  


Vores ESG-rapport kan du finde her: ESG-rapport

 

Vi har gennem mange år arbejdet med at sikre ordentlige medarbejderforhold, en ansvarlig ledelseskultur og bevidsthed om ressourceforbrug. Det er ikke kun i vores arbejde for kunderne, at vi går op i at gøre tingene ordentligt – det har også altid været vigtigt for os at tage ansvar som virksomhed og arbejdsgiver. 


Hos Roesgaard er kulturen vores unikke element. Vi investerer løbende i vores medarbejdere og har fokus på sundhed og trivsel. Vi tager et samfundsmæssigt ansvar og har fokus på FN’s Verdensmål, hvor der tænkes og handles med omtanke for mennesker, klimaet, naturen og samfundet. 

 

Fakta om FN’s Global Compact: 

Det danske netværk er den lokale repræsentant for FN’s Global Compact, som har hovedsæde i New York, der blev etableret i 2000 af FN’s daværende generalsekretær Kofi Annan for at mobilisere verdens virksomheder i en global bevægelse for bæredygtig udvikling. Det er i dag verdens største frivillige initiativ for ansvarlige virksomheder, hvor 12.000 virksomheder og 3.000 organisationer allerede har tilsluttet sig.


Virksomheder, som tilslutter sig FN´s Global Compact, forpligter sig til at integrere 10 universelle principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption i virksomhedens strategi og drift samt bidrage til opnåelsen af de 17 verdensmål.  
 

Global Compact Netværk Denmark er med sine 500 medlemmer det største danske netværk for ansvarlige virksomheder. Netværket er virksomhedsdrevet men engagerer også civilsamfundet, offentlige institutioner og andre interessenter for at mobilisere flere virksomheder til at arbejde med forretningsdrevet samfundsansvar til gavn for både samfund og virksomheder.  
 

Global Compact Network Denmark er en nonprofit forening drevet af medlemmerne, hvis opgave er at facilitere videndeling mellem de danske medlemmer og give dem inspiration og værktøjer på deres rejse og i arbejdet med bæredygtighed. Netværket arbejder desuden med FN’s Global Compact i New York og samarbejder med lokale søsternetværk i hele verden om at stille international ekspertise til rådighed. 


Læs mere om Global Compact Network Denmark på www.globalcompact.dk.


Læs mere om klimaregnskaber og ESG-rapportering på vores hjemmeside.

Skrevet af:

Jesper Esman

Jesper Esman

Head of Business Development

21 34 38 99  ·  jes@roesgaard.dk