Skal virksomheder ændre dækning som følge af corona?

6. maj 2020

Skal virksomheder ændre dækning som følge af corona?

Når skaden er sket, bør ledelsen overveje, om erfaringerne giver anledning til at ændre på virksomhedens forsikringer og håndteringen af risici i øvrigt.

Store dele af dansk erhvervsliv oplever i disse dage store omsætningstab med heraf følgende økonomiske tab. Erhvervsvirksomheder tegner ofte all risks-forsikringer for at sikre sig bedst muligt, men de vil i udgangspunktet ikke være dækket i denne situation. På trods af dette kan den igangværende krise give ledelsen erfaring i, hvordan virksomheden er disponeret for tab, og disse erfaringer bør bruges, når virksomhedens forsikringsdækning fremadrettet vurderes.

Erhvervsforsikring på all risks-vilkår

Dækningen af driftstab kræver som udgangspunkt, at virksomheden har lidt en fysisk skade, som forsikringen dækker. Brænder virksomhedens produktionslokaler, dækker erhvervsforsikringen typisk skaden på bygninger og maskiner samt det afledte driftstab. Corona-pandemien medfører ikke en fysisk skade hos virksomheden, hvorfor der ikke er dækning for det afledte driftstab.

Konsekvensen er, at virksomheden vil stå med et uforsikret tab. Virksomheden bør dog i den konkrete situation gennemgå alle forsikringsaftaler, idet konsekvenserne af Corona rammer bredt.

Kan erfaringerne fra denne krise bruges fremadrettet?

Når skaden er sket, bør ledelsen overveje, om erfaringerne giver anledning til at ændre på virksomhedens forsikringer og håndteringen af risici i øvrigt.

Dækningsperiode

Typisk tegnes der driftstabsdækning for en periode på 12 eller 18 måneder. Perioden vælges ofte med udgangspunkt i forventningerne til den fysiske reetablering af virksomheden efter en større skade.

Meget tyder på, at erhvervslivet fortsat vil opleve et omsætningstab efter lempelse af restriktionerne. Flere virksomheder har tabt markedsandele til nethandlen, og nogle oplever, at kunderne har ændret indkøbsmønster.

Følgerne af større skader stopper således ikke, når virksomheden kommer i gang igen. Derfor vil mange virksomheder have behov for at forlænge dækningsperioderne, så der er dækning for såvel reetablering af virksomheden som genvinding af tabte markedsandele.

Forsikring af lønninger

Driftstab erstattes efter fradrag for løn, hvilket stiller krav om, at virksomheden nedbringer medarbejderantallet efter en skade. Der er dog mulighed for at tegne dækning for lønninger.

Corona-krisen har vist, at mange virksomheder ikke i praksis kan sende medarbejderne hjem. Derfor kan det undre, at mange danske virksomheder har valgt ikke at tegne løndækning som et tillæg til driftstabsdækningen.

Ramt af leverandørers eller kunders skade

Den traditionelle forsikring dækker skade på virksomheden, men ikke tab som følge af skader hos leverandører og kunder.

I den nuværende krise er der dagligt eksempler på, at virksomheder taber penge, som følge af at de ikke kan modtage varer fra leverandører, eller kunderne har lukket ned.

Tilsvarende kan virksomheder vurdere, om de er disponeret for tab, hvis leverandører eller kunder i fremtiden bliver ramt af en brand. Er dette tilfældet, kan driftstabsdækningen udvides til at omfatte dette via leverandør- og aftagerdækninger. Desuden vil det være naturligt at overveje, om afhængigheden af enkelte kunder og leverandører kan nedbringes.

Selvom det kan virke uoverskueligt at tænke på forsikringer i den aktuelle krise, giver det god mening. Ikke mindst når alt tyder på, at vi ikke har set den sidste pandemi, så der er god grund til at sætte risikostyring og forsikring på dagsordenen.

Skrevet af:

Poul Erik Nielsen

Poul Erik Nielsen

Partner, statsaut. revisor

21 69 08 21  ·  pen@roesgaard.dk