Uddrag af årsrapport

30. september 2021

Uddrag af årsrapport

Hos Roesgaard får en del kunder udarbejdet et uddrag af årsrapporten.

Årsrapporten er den vigtigste informationskilde om selskaber for leverandører, kunder, banker og andre interessenter, da den giver et indblik i selskabets finansielle status, udvikling og strategiske retning.

Et uddrag indeholder bl.a.:

  • virksomhedens væsentligste aktiviteter
  • virksomhedens påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader herpå
  • videnressourcer
  • udviklingsaktiviteter

Uddragets billed- og tekstmæssige præsentation af ovennævnte områder kan med fordel understøttes af følgende ESG-hoved- og nøgletal (environmental, social og governance):

  • Miljø-/klimaområdet
  • Det sociale/HR-området
  • Ledelsesområdet

Tilføjes ESG-hoved- og nøgletalsoversigter til årsrapporten, får interessenterne en større indsigt i, hvordan bæredygtighed håndteres, og det gør det nemmere at vurdere virksomhedens risici og fremtidige vækstmuligheder. Dette forudsætter dog typisk, at virksomhedens regnskabsafdeling ændrer forretningsgange og interne kontroller sådan, at de fornødne data opsamles løbende.

Læs her, hvordan din virksomhed kommer i gang med dette.

Hvorfor nu det?

Et revideret årsregnskab giver dig ofte et overblik over udviklingen i virksomhedens likviditet, aktivitet, resultat og soliditet, herunder faresignaler. Ledelsesberetningen bliver dog ofte nedprioriteret og forklarer derfor ikke, hvorfor tallene ser ud, som de gør, selvom der er krav om dette.

Finansieringskilder mangler derfor ofte grundlaget for at opnå en dybere forretningsforståelse. Det kan uddrag af årsrapporten være med til at give.

Kontakt Roesgaard for at drøfte, om uddrag af årsrapporten er noget for din virksomhed. 

Skrevet af:

Jesper Esman

Jesper Esman

Head of Business Development

21 34 38 99  ·  jes@roesgaard.dk

Michael Mortensen

Michael Mortensen

Partner, statsaut. revisor

42 14 74 36  ·  mmo@roesgaard.dk