Selskabs- og erhvervsret

Når man driver virksomhed, er det vigtigt, at virksomheden har de rette organisatoriske rammer og drives professionelt i overensstemmelse med gældende regler. Det handler både om styring af risiko og udnyttelse af muligheder.

Hos Roesgaard rådgiver vi om valg af selskabsform for både nye og allerede etablerede virksomheder og hjælper også med bl.a.:

 • Stiftelse af selskaber
 • Rådgivning om ejerstruktur
 • Rådgivning om udbytte og andre udlodninger
 • Udarbejdelse selskabsretlige dokumenter som generalforsamlinger og vedtægter
 • Udarbejdelse af ejeraftaler
 • Rådgivning om aktionærlån og selvfinansiering
 • Omdannelse eller opløsning af selskaber
 • Etablering af interessentskaber og kommanditselskaber
 • Stiftelse af fonde
 • Fusioner og spaltninger mv.
Roesgaard selskabs og erhvervsret

Vores jurister hjælper også med virksomhedens kontrakter og forretningsdokumenter, herunder f.eks. ved udarbejdelse af:

 • Almindelige salgs- og leveringsbetingelser
 • Konsulentaftaler
 • Kontrakter om køb eller salg af varer og ydelser
 • Politikker til webshops etc.

 

Har du behov for assistance eller et uforpligtende inspirationsmøde, er du velkommen til at kontakte os.